FA

زنان و زایمان رشد و تکامل جنین

زنان و زایمان رشد و تکامل جنین

دوران بعد از زایمان از زمان خاتمه زایمان شروع می شود و تا زمانیکه تغییرات ایجاد شده در بدن در اثر حاملگی به فرم قبلی خود برگردد ادامه می یابد. این روز طول می کشد. همچنین 40روز بطور معمول استراحت روزانه شما باید در حد نیازتان باشد و بهتر است از روزهای اول کارهای ابتدایی نوزاد را خودتان شخصاً انجام دهید.

۱۴۰۰ يکشنبه ۳۱ مرداد
363 بازدید
مشاهده بیشتر