FA
ICU-OH

ICU-OH

این بخش دارای تجهیزات مدرن، منطبق با استانداردها و تکنولوژی های پزشکی است. از نظر موقعیت مکانی در طبقه اول قرار دارد و دارای هشت تخت می باشد.