FA
ورزش درمانی در بیماران دیابتی

ورزش درمانی در بیماران دیابتی
بهبود وضعیت بهداشت عمومی به همراه ارتقای شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی در چند دهه گذشته، سبب کنترل بسیاری از بیماری های واگیردار و مهلک شده است اما همگام با این پیشرفت، تغییرات گسترده ای در که در سبک زندگی بشر پدید آمده سبب افزایش شیوع بیماری های مزمن و غیرواگیر شده است. تغییرات سبک زندگی جوامع با تأثیر در رژیم غذایی و میزان فعالیت بدنی به افزایش بیماریهای متابولیک و از جمله دیابت منجر شده است .ناگفته پیداست که برای پیشگیری و درمان این مشکلات اصلاح سبک زندگی، از جمله اقدامات اساسی و زیربنایی محسوب میشود .ورزش و ورزش درمانی همواره جزیی جدانشدنی در مدیریت درمان و پیشگیری دیابت مطرح بوده است و روز به روز به اهمیت آن افزوده شده است .بنابراین در راهنماهای بالینی معتبر دیابت عموما بخشی به ملاحظات فعالیت بدنی این بیماران اختصاص دارد ولی به جز چند مقاله مروری و اجماع دیدگاه صاحب نظران، تا کنون راهنمای بالینی ویژه ورزش در این بیماران منتشر نشده است .این کار تلاشی بود برای جبران این نقص و گردآوردن مستندات علمی موجود به صورت منسجم و اختصاصی در زمینه سوالات مطرح درباره ورزش بیماران دیابتی .در ادامه فایلی در این رابطه پیوست شده است.

دریافت فایل