FA
راهنمای ترخیص بیماران بستری

راهنمای ترخیص بیماران بستری

واحد ترخیص بیمارستان در طبقه همکف واقع شده است و مراجعین گرامی جهت ارتباط با این واحد می توانند داخلی 1501 را شماره گیری نمایند.

در فايل pdf پيوست شده كليه فرايند ترخيص آمده است لذا خواهشمند است جهت اطلاع از فرايند موجود فايل را دانلود بفرماييد.

دریافت فایل