FA
ICU

ICU

این بخش دارای 8 تخت و مجهز به تجهیزات مراقبتهای ویژه است که در روزهای ابتدایی پس از افتتاحیه بیمارستان، تحت نظر پزشکان متخصص عفونی و متخصصین ICU فعالیت خود را  شروع و با تمام ظرفیت به هموطنان عزیز خدمات رسانی را آغاز کرد. این بخش با تمام ظرفیت خود در پیک چهارم و پنج کرونا، به مراجعین عزیز خدمت رسانی نموده است.