FA

زایمان فیزیولوژیک

زایمان فیزیولوژیک

به زایمان کم درد و غیر دارویی اطلاق می شود که با رعایت حرمت مادر و حداقل مداخلات دارویی انجام می­گردد.بهره مندی مادر از حداکثر امکانات و آزادی عمل در اتاق زایمان و حضور همراهی که در کنار مادر باشد. که این امر با حفظ حریم و حرمت مادری  که در حال زایمان است انجام می گردد

۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد
1721 بازدید
دریافت فایل مشاهده بیشتر