FA

ذات الریه

چکیده

ذات الریه )پنومونی( عفونت یا التهاب بسیار شدید ریه ها می باشد. در این بیماری حبابچه های هوایی موجود در ریه ها پر از چرک و سایر مواد مایع می باشد و رسیدن اکسیژن به خون با مشکل مواجه می گرددو اگر اکسیژن موجود در خون شما کاهش یابد سلول های بدن شما به درستی کار انجام نخواهند داد. به همین علت و ثانویه به انتشار عفونت در داخل بدن، امکان دارد فرد بمیرد در این فایل ضمیمه شده درباره انواع ذات الریه و علائم آنها بحث شده است. جهت مطالعه بیشتر فایل ذیل را مطالعه نمائید..

۱۴۰۱ يکشنبه ۱۵ آبان
1752 بازدید
ذات الریه

دریافت فایل