FA

داروی کلگزان

چکیده

کلگزان نوعی داروی ضد انعقادی است که برای کاهش میزان خطر ایجاد لخته های خونی استفاده می شود. کلگزان که گونه ای هپارین با وزن مولکولی پایین است برای درمان آن دسته از بیمارانی که لخته های خون در بدنشان تشکیل یافته است نیز استفاده می شود در فایل ذیل درمورد تزریق و نکات استفاده مطالبی قرار دارد جهت مطالعه فایل پیوست شده را دانلود نمائید.

۱۴۰۱ يکشنبه ۱۵ آبان
1862 بازدید
داروی کلگزان

دریافت فایل