FA

لیپوساکشن و مراقبت های بعد از عمل

چکیده

لیپوساکشن در واقع تخلیه چربیهای نامطلوب و اضافی توسط دستگاه مکنده از طریق سوراخهای کوچک و بدون برش جراحی است. در این روش چربیاز محلهای ناخواسته مثل شکم، ران، باسن، بغل پا ،زانو، بازو، چانه، گونه و گردن برداشته میشود. اکنون رو شهای جدیدی طی دهه اخیر ابداع شده اند که نتایج این عمل را به طور چشم گیری بهبود بخشیده است. البته لیپوساکشن هرگز جایگزین ورزش ورژیم نمیشود اما در داخل بدن ما نقاطی وجود دارند که چربی آن با ورزش و رژیم از بین نمیرود مانند پهلوها ، کناره خارجی را نها ، بازو و.... در این موارد تنها راه لیپوساکشن است .جهت مطالعه ادامه مباحث فایل ذیل را دانلود نمائید.

۱۴۰۱ يکشنبه ۱۵ آبان
2272 بازدید
لیپوساکشن و مراقبت های بعد از عمل

دریافت فایل