FA
آتروفی عضلانی ستون فقرات( بیماری SMA)

آتروفی عضلانی ستون فقرات( بیماری SMA)

آتروفی عضلانی ستون فقرات(SMA)شامل گروهی از اختلالات عصبی عضلانی است که با تخریب نورونهای حرکتی آلفا در شاخ قدامی نخاع همراه با آتروفی، ضعف و فلج پیشرونده عضلات شناخته می شود و شیوع آن یک در شش هزار تا ده هزار تولد زنده می باشد.جهش حذف یا نقص در ژن smn1 منجر به تولید ناکافی پروتئین smn می گردد.

 در این راهنمای بالینی خدمات توانبخشی جهت ارزیابی عصبی عضلانی و عضلانی اسکلتی و خدمات درمانی توانبخشی ارائه می گردد. جهت مطالعه فایل ذیل را دانلود کنید.

دریافت فایل