FA
راهنمای ترخیص بیماران بستری

راهنمای ترخیص بیماران بستری

در فايل pdf پيوست شده كليه فرايند ترخيص آمده است لذا خواهشمند است جهت اطلاع از فرايند موجود فايل را دانلود بفرماييد.

دریافت فایل