FA
چشم انداز بیمارستان

چشم انداز بیمارستان

 

بیمارستان برتر در ارائه خدمات سلامت و پیشرو در کسب رضایت گیرندگان خدمت در سطح خاورمیانه

 

فرصت ها

 

 • نظارت و حمایت ریاست محترم قوق قضائیه
 • ارتباط با پرسنل قوه قضائیه به عنوان یک گروه هدف بزرگ و خدمات گیرندگان
 • حضور پزشکان نخبه و با تجربه در شورای راهبردی
 • امکان جذب اساتید بزرگ و شناخته شده از دانشگاه های تهران
 • قرار گرفتن بیمارستان در مکان مناسب و خوب شهر و دسترسی مناسب به بیمارستان
 •  
 • تهدیدات
 •  
 • وجود بیمارستانهای خصوصی متعدد و جا افتاده در اطراف بیمارستان
 • عدم ثبات اقتصادی کشور؛ تورم روزمره و افزایش هزینه های خدمات بیمارستانی در مقابل تعرفه ثابت خدمات
 • هزینه های سنگین درمان و مشکلات مالی همگانی در تأمین این هزینه ها
 • پرداخت نامنظم و با تأخیر بیمه ها
 • جدیدتأسیس بودن بیمارستان و ناشناخته بودن آن برای مردم
 • همزمانی افتتاح بیمارستان با وضعیت دوره کرونا و مشخص نبودن پایان این وضعیت