FA
مدیریت آموزش و پژوهش - دکتر محمود حاجی پور

مدیریت آموزش و پژوهش - دکتر محمود حاجی پور

مشکلات کشور با تکیه بر علم و پژوهش قابل حل است.(رهبر معظم انقلاب)

 وظایف:

برنامه ریزی جهت اجرای سیاست ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب آموزشی و پژوهشی

ابلاغ سیاست‌های آموزشی جهت تنظیم برنامه‌های سالانه آموزش

طراحی و تدوین نظامنامه کمیته تحقیقات آموزش و پژوهش‌

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های مصوب در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی

نظارت بر انجام طرح های آموزشی و ارزیابی پژوهشی