FA

ارتوپد

چکیده

آغاز اعمال جراحی درمانی استخوان و مفاصل( ارتوپدی) در بیمارستان فوق تخصصی عدل

۱۴۰۰ شنبه ۲۹ آبان
89 بازدید
ارتوپد

اعمال جراحی درمانی استخوان و مفاصل ( ارتوپد) در بیمارستان فوق تخصصی عدل آغاز شد.