FA

جلسه هیأت رئیسه

چکیده

دوازدهمین جلسه هیأت رئیسه برگزار شد.

۱۴۰۰ جمعه ۲۸ آبان
47 بازدید
جلسه هیأت رئیسه

دوازدهمین جلسه هیأت رئیسه در بیمارستان فوق تخصصی عدل برگزار گردید.