FA

اخبار

چکیده

کارگاه احیا قلبی_ریوی با حضور پرسنل اداری و درمان در بیمارستان فوق تخصصی عدل برگزار گردید.

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ شهريور
83 بازدید
اخبار

در این جلسه آموزشی که به همت دفتر پرستاری بیمارستان برگزار شد، شرکت کنندگان با اصول پایه احیا قلبی_ریوی آشنا شدند .