جزئیات شخصی
نام پزشک دکتر مرضیه وحید دستجردی رئیس هیئت امنا
تخصص زنان و زایمان و نازایی
تحصیلات
تحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل اقامت تهران
مناطق عملی
گواهینامه ها

شبکه های اجتماعی

سوابق اجرایی

وزیر اسبق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران

نماینده مجلس شورای اسلامی دوره های 4 و 5

مدیر روابط دانشگاهی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیت علمی زنان و زایمان دانشگاه تهران.

بیوگرافی شخصی

مرضیه وحید دستجردی

دانشیار زنان و زایمان

گروه بیماری‌های زنان و زایمان، دانشکده پزشکی

بیمارستان آرش

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

Marziyeh Vahid Dastgerdi

Associate Professor of Obstetrics and Gynecology

Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine

Arash Hospital

Tehran University of Medical Sciences