وظایف کتابخانه

 • پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان
 • شناسایی نیازهای مراجعین به کتابخانه بیمارستان و فراهم کردن امکانات ، تامین نیازها
 • انتخاب و تهیه  منابع کتابخانه ای ( چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی) برای کتابخانه بیمارستان و منابع مورد نیاز برنامه های پژوهشی یا آموزشی بخش ها مختلف بیمارستان؛ و سازماندهی مجموعه ای از منابع مرجع و کتابشناختی عمومی و تخصصی؛
 • انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، سازماندهی و نمایه سازی) منابع کتابخانه بیمارستان
 •  
 • اطلاع رسانی منظم و بررسی نیازسنجی های صورت گرفته از بخش های مختلف بیمارستان جهت تهیه منابع جدید؛
 • ورود اطلاعات منابع کتابخانه در پورتال کتابخانه؛
 • فراهم کردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع چاپی و دیجیتالی در داخل کتابخانه؛
 • گسترش سایت کتابخانه جهت دسترسی به منابع آنلاین و خدمات مرجع مجازی؛
 • تدارک خدمات مرجع و امانت؛
 • کامپیوتری کردن هرچه بیشتر خدمات کتابخانه و استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود؛
 • تهیه فهرست های مختلف منابع جهت سهولت استفاده کنندگان؛
 • راهنمایی پرسنل بیمارستان در جهت نوشتن مقاله، پایان نامه و …؛
 • مشارکت در طرح های آموزشی مدیریت آموزشی بیمارستان؛
 • تجهیز هرچه بیشتر کتابخانه به نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی خاص کتابخانه های بزرگ و استاندارد؛
 • فراهم کردن امکان استفاده از سالن مطالعه بصورت مداوم؛
 • ارائه خدمات گوناگون از جمله مهارتهای اطلاع یابی به منظور توانمند ساختن دستیاران و کارکنان در بر آوردن نیازهای علمی ، آموزشی و پژوهشی خود و تولید علم
 • ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضا
  گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت­­های کتابخانه و ارائه گزارشهای لازم
 • تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن متخصصین و فوق تخصصی ، و کارکنان از منابع و خدمات کتابخانه
 •  

وظایف مسئول کتابخانه

نظارت و انجام  فعالیت های مختلف مربوط به تهیه کتب و منابع جدید و مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان با نیاز سنجی های انجام گرفته  و اطلاع  دهی منظم در جهت خرید منابع جدید و رفرنس های مورد نیاز آموزشی بخش ها؛

نظارت بر مجموعه سازی و  سازماندهی منابع کتابخانه و اختصاص رده های باز یابی به آنها؛

ایجاد امکان دسترسی به  بانک اطلاعاتی نشریات مرکز و خارج از مرکز به صورت چاپی و آنلاین؛

نظارت بر طبقه بندی و رده بندی منابع اعم از کتب لاتین و فارسی و نشریات و ..منطبق با استاندارد کتابخانه های پزشکی و رده بندی های جهانی (NLM)؛

ایجاد امکان برقراری ارتباط با مجامع علمی داخلی و خارجی و شناسایی کتابخانه های معتبر جهت اطلاع و در صورت امکان استفاده از منابع آنان؛

مشارکت با اساتید در مراحل تحقیقاتی؛

انجام راهنمایی های گوناگون در جهت نوشتن مقاله و پایان نامه و طرح های پژوهشی؛

تشکیل کارگاههای مختلف آموزشی جهت رفرنس نویس به صورت گروهی و در صورت لزوم انفرادی؛

تشکیل کارگاههای متعدد جهت نحوه استفاده از منابع و پایگاههای الکترونیکی از جمله : Science direct

ایجاد امکان استفاده از سایت کتابخانه که شامل کلیه منابع اطلاعاتی چاپی و دیجیتال کتابخانه است؛

ایجاد امکان در دسترس قرار دادن فایلهای PDF  کتابهاو  مقالات؛

ایجاد امکان برخورداری از  لیست ها و فهرست های  مختلف منابع؛

مشارکت با طرح های آموزشی مدیریت آموزشی؛

تجهیز هر چه بیشتر کتابخانه به تجهیزات خاص کتابخانه های بزرگ و استاندارد از جمله نرم افزار تخصصی

نظارت بر امکان استفاده از سالن مطالعه به صورت مداوم ؛

انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، سازماندهی و نمایه سازی) منابع کتابخانه بیمارستان

پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان