مأموریت یا رسالت بیمارستان:
« بیمارستان قوه قضائیه با هدف تامین سلامت کلیه اقشار جامعه و خصوصا کارکنان خدوم قوه قضائیه با تعهد بر اصل ارتقاء ایمنی بیماران ، خدمات بهداشتی درمانی ایمن ، با کیفیت و اثربخش را در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی ارائه می دهد و در این راستا ایمنی ، امنیت و رضایت بیماران و کارکنان را مدنظر قرار می دهد.»

چشم‌انداز (Vision) بیمارستان :

«بیمارستان برتر در ارائه خدمات سلامت و پیشرو در کسب رضایت گیرندگان خدمت در سطح خاورمیانه»

فرصت ها
1) نظارت و حمایت ریاست محترم قوه قضائیه
2) ارتباط با پرسنل ق ق به عنوان يك گروه هدف بزرگ و خدمات گيرندگان
3) حضور پزشکان نخبه و باتجربه در شورای راهبردی
4) امکان جذب اساتید بزرگ و شناخته شده از دانشگاههاي تهران
5) قرار گرفتن بیمارستان در منطقه خوب شهر و دسترسي مناسب به بيمارستان

تهدیدات
۱) وجود بیمارستان های خصوصی متعدد و جا افتاده در اطراف بیمارستان
۲) عدم ثبلت اقتصادی کشور؛ تورم روزمره و افزايش هزينه هاي خدمات بيمارستاني در مقابل تعرفه ثابت خدمات
3) هزينه هاي سنگين درمان و مشکلات مالی همگاني در تامين اين هزينه ها
۳) پرداخت نامنظم و با تاخير بيمه ها
۴) تحریم و مشكلات تهيه تجهيزات و ملزومات پزشكي
۵) جدیدالتاسیس بودن بیمارستان وناشناخته بودن آن برای مردم
6) همزماني افتتاح بيمارستان با وضعيت خاص كشور در دوره كرونا و مشخص نبودن پایان اين وضعيت